Sektörler

    Atık Su Arıtma

    Atık su arıtması alanında sizlere sunduğumuz çözümler ile hem çevre mevzuatlarına uygun hareket etmenizi hem de maliyetlerinizi düşürmeyi hedeflemekteyiz. Amacımız; arıtılmış atık suyun uygun proseslerde tekrar kullanılmasını sağlayarak su tasarrufunda, çamur ve atıkların azaltılmasında sizlere çözüm ve öneriler sunmaktır.

    Uygun koagülant ve flokülant dozaj miktarı jar testiyle belirlenmektedir. Daha sonra pilot filtrepres testleriyle filtre bezi seçimi yapılarak arıtma tesisi için doğru ürünler en uygun maliyetlerle seçilmektedir.

    KETPOL