Ürünler

Sığınma Odası Katalizörleri

Ketpol Sığınma Odası Kimyasalları ozonu ve nemi ortamdan uzaklaştırmak, karbondioksit ve zehirli gazları kataliz etmek ve karbon monoksiti karbon dioksite dönüştürmek için katalizör olarak kullanılan kimyasal maddelerdir.

Düşük maliyet ve yüksek verimlilik avantajıyla, ozon imhası, su arıtımı, motorsuz hava temizleyici solunum cihazı, çevre koruma, maden kurtarma, egzoz arıtımında ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

KETPOL